Αμμοκαθαριστικά

Mε κίνηση από PTO Tρακτέρ,Απόδοση μηχανήματος από 10.000-20.000 κυβικά την ώρα .Βάθος εργασίας από 0-15cm ,Πλάτος εργασίας 180cm με 4 σίτες καθαρισμού

Mε κίνηση από PTO Tρακτέρ,Απόδοση μηχανήματος από 7.500-15.000 κυβικά την ώρα .Βάθος εργασίας από 0-15cm ,Πλάτος εργασίας 160cm με 4 σίτες καθαρισμού