Χορτοσυλλέκτες

 

Κωδικός:ΠΤ 0801 Κωδικός:ΠΤ 0801

Χορτοσυλλέκτης DP 4 Περιστροφικός,

Ελάχιστη ισχύς τρακτέρ 30 HP

Βάρος 280-340 kg

Άξονας κίνησης Σταυρός

Χορτοσυλλέκτης DP 4 Περιστροφικός,

9 Μπράτσα,Ακτίνα εργασίας 3,50 μ.

Ελάχιστη ισχύς τρακτέρ 30 HP

Βάρος 280-340 kg

Άξονας κίνησης Σταυρός