Χορτοκοπτικά

 

Κωδικός:ΠΤ 0801 Κωδικός:ΠΤ 0801 Κωδικός:ΠΤ 0801

Χορτοκοπτικό MINI ,

Άνοιγμα λάμας 1,50 cm

Ελάχιστη ισχύς τρακτέρ 18-25 HP

Βάρος 220 kg

Άξονας κίνησης

Χορτοκοπτικό BF 90/150,

Άνοιγμα λάμας 1,50 cm

Ελάχιστη ισχύς τρακτέρ 30 HP

Βάρος 240 kg

Άξονας κίνησης

Γωνία περιστροφής εργασίας 60° -90°

Χορτοκοπτικό BF 90/180,

Άνοιγμα λάμας 1,80 cm

Ελάχιστη ισχύς τρακτέρ 35 HP

Βάρος 250 kg

Άξονας κίνησης

Γωνία περιστροφής εργασίας 60° -90°