Καταστροφέας με κεντρικό ή πλάγιο μπράτσο TLI JUNIOR

O καταστροφέας TLi JUNIOR είναι τέλειος για να προσαρμοστεί σε τρακτέρ από 32-50 HP.Είναι ένας αποδοτικός καταστροφέας που μπορεί να εργαστεί και στο πλάι του τρακτέρ γιατον καθαρισμό περιοχών με ελιές και οπωροφόρα δένδρα.

Ο καταστροφέας μπορεί επίσης να εργασθεί σε κλίσεις για τον καθαρισμό σε αναχώματα και πλευρικών δρόμων.Αν ο καταστροφέας τοποθετηθεί στο υδραυλικό του τρακτέρ και στο ραντάρ,λειτουργεί ώς ένας κανινικός και μη μετακινούμενος καταστροφέας.

Βασικά εξαρτήματα

-Σπαστό μπράσο

-Υδραυλικές μπουκάλες με βαλβίδες ασφαλείας

-Κύλινδρος υποστήριξης

-Μαχαίρια και σφυριά

-Άξονας εκκινήσεως

-Μηχανισμός εκκινήσεως με ελε΄ύθερο τροχό