Θραυστήρας λίθων FS

Oι θραυστήρες λίθων 1FS-2FS  χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταη των πεδίων με κάθε είδους πέτρας ή ασβεστόλιθου βάθους από 100 έως 400 mm.

Έχουν την δυνατότητα να μειώνουν τους λίθους από 200/400mm σε μικρά κομμάτια των 20/30mm και κατ' αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε τη φθορά των μηχανημάτων,ενώ το έδαφος γίνεται πιο γόνιμο.Για να χρησιμοποιήσετε το FS θα πρέπει να διαθέτετε τον ελκυστήρα που παρέχεταο με διάταξη αργής κίνησης ή διάταξη μεταβλητής κίνησης.