Κομποστοποίηση

Τι έναι η πολτοποίηση;

Η πολτοποίηση είναι μια φυσική δαδικασία ΑΕΡΟΒΙΟΥ βιολογικού μετασχηματισμού,που παράγεται με την παρουσία οξυγόνου στα οργανικά απορρίμματα.