Κάδοι κομποστοποίησης

Τι έναι η πολτοποίηση;

Η πολτοποίηση είναι μια φυσική δαδικασία ΑΕΡΟΒΙΟΥ βιολογικού μετασχηματισμού,που παράγεται με την παρουσία οξυγόνου στα οργανικά απορρίμματα.

Πρωταγωνιστές αυτού του μετασχηματισμού είναι οι ΑΕΡΟΒΙΟΙ μικροοργανισμοί(βακτήρια-ακτινομύκητες-μύκητες),που τροφοδοτούμενοι με τα οργανικά απορρίμματα.τα μετατρέπυν σε φυσικό λίπασμα,που βελτιώνει όλα τα υπάρχοντα φυσιχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους και απελευθερώνει σταδιακά θρεπτικές ουσίες για τη χλωρίδα,που έχει την ικανότητα να τις επεξεργάζεται με την χλωροφωτοσύνθεση σε φύλλα-ξύλο-καρπούς.

ΒΙΟ-ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Βιο-πολτοποιητής είναι η πλέον πρακτική και σίγουρη λύση για την οικιακή χρήση και όχι μόνο.

Με τον Βιο-πολτοποιητή ανακτώνται τα φυτικά απορρίμματα από τον κήπο,περιβόλι-κουζίνα και μετατρέπονται γρήγορα χωρίς κόπο και σχεδόν ανέξοδα σε φυσικό-φυτικό λίπασμα.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ(Παρουσία οξυγόνου-έλεγχος υγρασίας)

Η παρουσία οξυγόνου στα φυτικά οργανικά απορρίμματα,που διευκολύνει τη παραμονή αερόβιων μικροοργανισμών για την αποφυγή οσμών,είναι εξασφαλισμένη από την διάτρητη σχάρα με κώνο αερισμού  και από τις λήψεις αέρα στη βάση,τις οπές  και τα τοιχώματα του πολτοποιητή -ΚΑΔΟΥ.Ο έλεγχος της υγρασίας των οργανικών απορριμμάτων είναι εξασφαλισμένος από την διάτρητη βάση που ρπιτρέπει την αποβολή της περίσσειας υγρασίας από τα συστήματα αερισμού.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με την πολτοποίηση μια οικογένεια 3-4 ατόμων που διαμένει σε κατοικία με κήπο και όχι μό9νο,μπορεί να μετατρέψει σε ένα(1) χρόνο 1000-1200 κιλά οικιακών-γυτικών οργανικών απορριμμάτων σε φυσικό υψηλής ποιότητας λίπασμα,με παραδοσιακό τρόπο επεξεργασίας,έτοιμο για χρήση και να αποφύγει υπέρογκα έξοδα και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από εκπομπές ρύπων-καυσαερίων. κ.λ.π.

Οι Βιο-πολτοποιητές συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης,που επεξηγεί λεπτομερώς και στους πλέον άπειρους,τη σωστή χρ'ηση-ανάμειξη-διαχείρηση των οργανικών φυτικών απορριμάτων.