Κινητήρες Diesel Lombardini(Ιταλίας)

Επιλογή από μια σειρά αξιόπιστων κινητήρων ιταλικών κινητήρων Diesel

Κωδικός  Κινητήρες Lombardini
KM 0412 Lombardini 15LD225 Diesel -5,5 HP-Αερόψυκτος 3000 RPM,Βάρος 28 kg
KM 0413 Lombardini 15LD315 Diesel -7 HP-Αερόψυκτος Αυτόματο σχοινάκι 3000 RPM,Βάρος 33 kg
KM 0414 Lombardini 6LD400 Diesel -9 HP-Αερόψυκτος Εκκίνηση σχοινάκι 3000 RPM,Βάρος 45 kg
KM 0415

Lombardini 6LD435 Diesel -10 HP-Αερόψυκτος Εκκίνηση σχοινάκι 3000 RPM,Βάρος 46 kg

Με πλήρες ηλεκτρικό σύστημα

KM 0416-

ΚΜ 0417

Lombardini 3LD510 Diesel -12 HP-Αερόψυκτος Εκκίνηση σχοινάκι 3000 RPM,Βάρος 60 kg

Με πλήρες ηλεκτρικό σύστημα
KM 0418 Lombardini 4LD820 Diesel -18HP-Αερόψυκτος 3000 RPM,Βάρος 80 kg
KM 0419

Lombardini 25LD330-2  Diesel -17 HP-Δικύλινδρος Αερόψυκτος  3600 RPM,Βάρος 80 kg

Με πλήρες ηλεκτρικό σύστημα