Ψεκαστικά με κινητήρα Honda

Kωδικός PS 6601 PS 6602
Μοντέλο αντλίας TR 22 TR 30

Αριθμός εμβόλων

3 3
Διάμετρος εμβόλου 22 mm 28 mm
Διαδρομή εμβόλου 16 mm 20 mm

Αποδόσεις|Παροχή Λίτρα

ψεκασμού|Πίεση

15/26

35 Αt

 

34/50

35 At

 

Αποδόσεις|Παροχή Λίτρα

ποτίσματος|Πίεση

30-52

10 Αt

68-100

10 Αt

Τύπος κινητήρα Ηonda GX 160 TR 22 GX 160 TR 30
Ισχύς  5,5 HP  5,5 HP